Förläggare kan föreslå Årets bok

Tiden för att föreslå kandidater för Stora Journalistprisets Årets bok -priskategori har börjat. Förläggare kan föreslå kandidater via denna länk.

Föreslagande av kadidater för de andra tre priskategorierna börjar 3.11.2014.

Ny priskategori för Stora Journalistpriset - Årets bok

Stora Journalistpriset som delas ut årligen utfylls i år med en ny priskategori, Årets bok. Priset utdelas i äran av Bokens år 2015. Vinnaren offentliggörs 11.3.2015 i Stora Journalistpriset -galan som visas i direktsändning på MTV3-kanalen.

Bonniers Stora Journalistpriset -tävling har fyra kategorier: Årets artikel/inslag, Årets journalistiska insats, Årets journalist och nu som nyhet alltså Årets bok. Prisets värde i varje kategori är 7500 €. Stora Journalistpriset har delats ut i Finland sedan 2001.

Årets bok -priset ges till ett verk som öppnar upp nya synvinklar, ökar läsarnas förståelse för andra människor och livets olika fenomen samt hjälper att uppfatta världen vi lever i. Tävlingen är öppen för alla genren och format.

Förläggare kan föreslå kandidater

Förläggarna ger sina motiverade förslag till prisnämnden bland böcker som getts ut under 2014 senast 28.11.2014. Prisnämnden väljer tre verk bland förslagen och väljer sedan vinnaren bland dessa tre verk. Verken som kommer med i sluttävlingen presenteras på MTV3-kanalen i februari-mars.

Vinnarna av Stora Journalistpriset 2013

Här är vinnarna för 2013 och prisnämndens motiveringar till valen.

Årets artikel/inslag

Timo Haapala, MTV Nyheter: Utrikesministeriets dataintrång

Timo Haapalas avslöjande om dataintrånget som riktades mot utrikesministeriet startade en aktiv diskussion om dataskyddsnivån även i Finland. Inslaget bevisade hur sårbara även de mest utvecklade datanäten kan vara och hur utrikesministeriet behövde ett tips utifrån för att avslöja läckan.

Förutom vinnaren hade även Katarina Baer från Helsingin Sanomat samt Heikki Haapavaara ja Jarmo Vehkakoski från Kauppalehti Optio nominerats för Årets artikel/inslag.

Årets journalistiska insats

Me tiedämme missä asut (Vi vet var du bor) -projektet,
Yle, Hannele Valkeeniemi, Aki Kekäläinen, Jarkko Ryynänen

I det stiligt förverkligade projektet diskuteras hatet som härjar på nätet mot folk som tänker annorlunda än man själv. Människor som utsatts för hatprat berättar om sina alarmerande erfarenheter på projektets webbplats och ämnet knippades också ihop med aktualitetsprogram på televisionen. Utöver intervjuer, innehåller webbplatsen bland annat information om lagstiftning angående hatprat, ett diskussionsforum och möjligheten att delta i en undersökning angående ämnet.

Förutom vinnaren hade även Kriisi? Crisis? -webbplatsen och Long Play nominerats för Årets journalistiska insatts.

Årets journalist

Saska Saarikoski, Helsingin Sanomat

Saska Saarikoski är en skicklig journalist som behärskar både kolumnskrivande, intervjuer och omfattande reportage. Hans artiklar har en stark synpunkt och de resulterar ofta i aktiv debatt. Han är även en följd och vass debattör i sociala medier. Saarikoski har förmågan att hitta nya fenomen och ifrågasätta rådande uppfattningar.

Förutom vinnaren hade även freelancer Eeva-Liisa Hynynen och Moskva korrespondenten Anna-Lena Laurén från Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet nominerats för Årets journalist.

Publikens favorit

11-Kollektiivi och Kaskas Media
Kriisi? (kris) Crisis? -webbplats

Kriisi? (kris) Crisis? är en digital bildjournalistisk publikation som producerats av 11 fotografer (11-kollektiivi) och 11 skribenter (Kaskas Media). Den präktiga helheten som producerats på finska och engelska iakttar olika kriser i tio olika länder. Skaparna utvidgar bildjournalistiskens möjligheter med sin publikation på ett fräscht och intressant sätt.