Suuri Journalistipalkinto - Stora Journalistpriset 2015

Vi söker Finlands bästa journalistik. Vem vill du prisbelöna med Bonniers Stora Journalistpris? Det är dags att föreslå kandidater.

Priskategorierna är Årets artikel/inslag, Årets journalistiska insats, Årets bok och Årets journalist. Prisnämnden väljer tre kandidater i varje priskategori bland förslagen. Vinnarna offentliggörs i direkt tv-sändning på tisdagen 15.3.2016 på MTV3-kanalen.

Förslaget kan vara förknippat med en dagstidning, en tidskrift, television, radio eller internet. Journalistiska insatsen kan vara en ny tidning, program, webbsida eller till exempel en ny journalistisk idé. Förslaget måste basera på en prestation från 2015.

Föreslå kandidater före 31.12.2015 via den här länken. Motivera ditt förslag och bifoga material som stöder förslaget, som till exempel artiklar eller inslag.

Förläggare föreslår Årets bok

I priskategorin Årets bok kan endast förläggare föreslå kandidater före 6.12.2015.

Prisnämnden

MTV:s ansvarig chefredaktör Merja Ylä-Anttila agerar som prisnämndens ordförande.

Andra medlemmarna är
Jouko Jokinen, ansvarig chefredaktör, Aamulehti
Vesa-Pekka Koljonen, tidningsråd, chefredaktör emeritus
Leena Majander-Reenpää, direktör, FILI Finnish Literature Exchange
Tuomo Mörä, prisnämndens sekreterare, universitetslektor, Helsingfors universitet
Pekka Seppänen, kolumnist, journalist, styrelseordförande/Gummerus Kustannus
Leeni Peltonen, freelance journalist, företagare i mediebranschen
Riitta Pihlajamäki, Head of Journalistic standards and ethics, Yle
Paula Salovaara, företagare i mediabranschen och reporter
Jari Tourunen, journalist, doktorand

suurijournalistipalkinto.fi


Tilläggsuppgifter:
Tuomo Mörä, prisnämndens sekreterare
tfn 040 843 1717
tuomo.mora@helsinki.fi