Vinnarna av Stora Journalistpriset 2013 har valts

Vinnarna av Stora Journalistpriset har offentliggjorts 26.3.2014. I år mottogs totalt 456 förslag till pristagare. Priset för varje vinnare är 7 500 euro. Även publiken valde sin favorit. Publikens favorit -röstningen genomfördes på Facebook.

Här är vinnarna för 2013 och prisnämndens motiveringar till valen.

Årets artikel/inslag

Timo Haapala, MTV Nyheter: Utrikesministeriets dataintrång

Timo Haapalas avslöjande om dataintrånget som riktades mot utrikesministeriet startade en aktiv diskussion om dataskyddsnivån även i Finland. Inslaget bevisade hur sårbara även de mest utvecklade datanäten kan vara och hur utrikesministeriet behövde ett tips utifrån för att avslöja läckan.

Förutom vinnaren hade även Katarina Baer från Helsingin Sanomat samt Heikki Haapavaara ja Jarmo Vehkakoski från Kauppalehti Optio nominerats för Årets artikel/inslag.

Årets journalistiska insats

Me tiedämme missä asut (Vi vet var du bor) -projektet,
Yle, Hannele Valkeeniemi, Aki Kekäläinen, Jarkko Ryynänen

I det stiligt förverkligade projektet diskuteras hatet som härjar på nätet mot folk som tänker annorlunda än man själv. Människor som utsatts för hatprat berättar om sina alarmerande erfarenheter på projektets webbplats och ämnet knippades också ihop med aktualitetsprogram på televisionen. Utöver intervjuer, innehåller webbplatsen bland annat information om lagstiftning angående hatprat, ett diskussionsforum och möjligheten att delta i en undersökning angående ämnet.

Förutom vinnaren hade även Kriisi? Crisis? -webbplatsen och Long Play nominerats för Årets journalistiska insatts.

Årets journalist

Saska Saarikoski, Helsingin Sanomat

Saska Saarikoski är en skicklig journalist som behärskar både kolumnskrivande, intervjuer och omfattande reportage. Hans artiklar har en stark synpunkt och de resulterar ofta i aktiv debatt. Han är även en följd och vass debattör i sociala medier. Saarikoski har förmågan att hitta nya fenomen och ifrågasätta rådande uppfattningar.

Förutom vinnaren hade även freelancer Eeva-Liisa Hynynen och Moskva korrespondenten Anna-Lena Laurén från Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet nominerats för Årets journalist.

Publikens favorit

11-Kollektiivi och Kaskas Media
Kriisi? (kris) Crisis? -webbplats

Kriisi? (kris) Crisis? är en digital bildjournalistisk publikation som producerats av 11 fotografer (11-kollektiivi) och 11 skribenter (Kaskas Media). Den präktiga helheten som producerats på finska och engelska iakttar olika kriser i tio olika länder. Skaparna utvidgar bildjournalistiskens möjligheter med sin publikation på ett fräscht och intressant sätt.