alasivut_banneri_2017

Nomineringarna till Stora Journalistpriset 2016 har offentliggjorts

Vinnarna av Stora Journalistpriset väljs i en gala som börjar klockan 20 på tisdagen 14.3.2017. En direkt tv-sändning från prisgalan kan ses på MTV3-kanalen. Innan detta presenteras kandidaterna på MTV3-kanalens Huomenta Suomi -program.


Nomineringarna till Stora Journalistpriset 2016


Årets journalist


Pirjo Houni, Eeva/A-lehdet
Pirjo Houni hör till de bästa i Finland när det gäller personintervjuer. Hon har en förmåga att hitta intressanta personer vars tankar och livsöden inte är bekanta för en bredare publik. Hon har ett öga för små detaljer som berättar något nytt och relevant om människor som har förekommit mycket i offentligheten. Hon kan skapa en stämning där intervjupersonen berättar öppet också om känsliga ämnen. I hennes personintervjuer är den intervjuade alltid huvudperson.

Tuomas Rimpiläinen, Aamulehti
Tuomas Rimpiläinen är en skarpsynt observatör vars nedtonade men kompromisslösa stil berikar den finländska samhälleliga journalistiken. Han är en mångsidig journalist som behärskar både nyhetsjakt, att kontextualisera samhälleliga fenomen och rapportera om internationella skeenden. Rimpiläinen använder sig skickligt av text, foto, grafik och rörlig blid för att skildra nyheter och berätta historier som löper smidigt.

Laura Saarikoski, Helsingin Sanomat
Laura Saarikoskis artiklar höll den finländska publiken exceptionellt väl underrättad om vad som hände i det amerikanska presidentvalet. Hon rapporterade insiktsfullt både om expertanalyser och vanliga amerikaners känslor. Saarikoski såg redan tidigt styrkan i fenomenet Trump och kunde reda ut dess bakomliggande orsaker. Boken hon skrev tillsammans med Saska Saarikoksi tecknade ett mångsidigt porträtt av affärsmannen Donald Trump, vars valseger många ansåg vara en omöjlig tanke.


Årets inslag/artikel

Jari Aarnio-rapporteringen. Susanna Reinboth och Minna Passi, Helsingin Sanomat
Susanna Reinboth och Minna Passi var de första som satte sig in i missförhållandena inom Helsingfors narkotikapolis ledning. Tack vare ett starkt grundarbete kunde de visa på situationens allvar redan innan myndigheterna var helt medvetna om ärendets omfattning. Trots ett komplicerat material och hårda påtryckningar har de fortsatt att skriva tydliga, självständiga och analytiska artiklar under hela Aarnio-processen.

Allvarlig vanvård i Kuppis. Rebekka Härkönen, Turun Sanomat.
Rebekka Härkönens reportagehelhet avslöjade hur patienter på Åbo stads psykiatriska avdelningar medicinerats till medvetslöshet, lagstridigt tvångsisolerats, förödmjukats, hotats och misshandlats. Artikeln beskrev också hur vanvården fortsatt också efter sjukhusets interna utredning, eftersom staden inte hade berättat om problemen för tillsynsmyndigheterna. Härkönens artikel har förbättrat patientsäkerheten i hela landet och effektiviserat den övervakande myndighetens verksamhet.

Misstanke: Finlands ambassadör i Stockholm ofredat underordnade och gäster på ambassaden. Tommi Parkkonen, Iltalehti
Tommi Parkkonen avslöjade att ambassadören på Finlands ambassad i Stockholm kritiseras för sexuellt ofredande av anställda och gäster på ambassaden. Vid tiden för publiceringen av artikeln hade utrikesministeriet inte kommit längre än att man initierat en intern utredning. Nyheten ledde till en bred debatt om sexuellt ofredande och hur man hanterar det på arbetsplatser. Efter fallet förnyade utrikesministeriet sina direktiv för att säkerställa ett mer jämlikt arbetsklimat.


Årets journalistiska insats


Aleppo-veckan. Miia Honkanen, Anna Nuutinen, Tatu Onkalo och arbetsgruppen, Ilta-Sanomat
Ilta-Sanomat utnyttjade under en vecka alla sina kanaler till att uppmärksamma bombningarna av Aleppo i Syrien. Under en vecka lyftes Aleppo fram på den tryckta tidningens förstasida och i rubrikerna varje dag. Över 50 artiklar publicerades på nätet. Under veckan visade ISTV studiodiskussioner, videografik och nyhetsvideor kring temat. De biståndsorganisationer som Ilta-Sanomat rekommenderade läsarna att donera till för att hjälpa Aleppo, såg en betydande ökning i antalet donationer under kampanjveckan till följd av Ilta-Sanomats exceptionella satsning.  

Selkouutiset (Nyheter på klarspråk). Pertti Seppä och arbetsgruppen: Merja Windia, Pälvi Tammi, Petteri Löppönen,Monna Tervo, Jan Fredriksson, Margit Alasalmi och Krista Taubert, Yle
Yles nyheter på klarspråk lanserades omgående efter att det började komma stora mängder asylsökande till Finland i slutet av år 2015. Förhoppningen var att nyheterna på klarspråk skulle hjälpa dem att integreras och lära sig språket. Klarspråksnyheterna når ändå också en stor grupp andra tittare. Också till exempel åldringar och människor med utvecklingsstörning eller inlärningssvårigheter tittar gärna på klarspråksnyheterna på grund av den lugna rytmen och det enkla språket. Enligt beräkningar är ungefär en halv miljon människor i Finland beroende av tydligt språk.   

Kotimaan katsaus (Inrikessvepet), Jani Halme
Jani Halme har publicerat videoserien Kotimaan katsaus (Inrikessvepet) på sitt Twitter-konto sedan oktober. Videorna går ut på att Halme, som jobbar som art director på en kommunikationsfirma, läser högt ur finska lokaltidningar. För detta ändamål får han 163 tidningar, vilket är nästan alla lokaltidningar i Finland. Ändamålet med projektet är dels att påminna om lokaltidningarnas rika innehåll, men också att spräcka bubblor och minska motsättningarna mellan Helsingfors och landsorten. Ungefär 200 000 människor har följt med inrikessvepen. 


Årets bok 2016

Katarina Baer: He olivat natseja, Teos (De var nazister, Teos)
Blir man medryckt av tidens melodi när selektiva sanningar och hård propaganda tendentiöst får styra i åratal? Det är svårt att förstå farföräldrarnas världsbild och gärningar, men man måste bygga sitt eget liv torts spökena från det förflutna. Ett verk som baserar sig på noggrann research, är självupplevt och som ställer svåra frågor.

Kalle Kniivilä: Neuvostomaan lapset - Baltian venäläiset, Into (Sovjets barn – Baltryssarna, Into)
I den här boken som baseras på givande intervjuer ges den baltiska minoriteten en röst. Boken ger en intressant inblick i en parallell vardaglig verklighet. Världspolitik, medborgar- och språkfrågor, fördomar och vardagslivet kommer nära via människors egna berättelser.

Kimmo Ohtonen: Karhu - voimaeläin, Docendo (Björnen – totemdjuret, Docendo)
En liten pojke flyr in i skogens famn när rädslan och smärtan i det våldstyngda hemmet blir för stora. Skogen erbjuder trygghet och upplevelser som hjälper att hitta sin egen väg och sina egna styrkor – och en karriär. En trösterik och hoppingivande berättelse med fantastiska bilder om ett möte med den björn som blir Ohtonens räddare.

Prisnämnd:

Marja Aarnipuro, chefredaktör, Apu
Jouko Jokinen, ansvarig chefredaktör, Aamulehti
Vesa-Pekka Koljonen, pressråd, chefredaktör emeritus
Leena Majander-Reenpää, expert inom bokbranschen
Tuomo Mörä, prisnämndens sekreterare, universitetslektor, Helsingfors universitet
Reijo Ruokanen, anvarig chefredaktör, Tekniikan Maailma
Paula Salovaara, medieföretagare och journalist
Pekka Seppänen, kolumnist, journalist, styrelseordförande, förlaget Gummerus Kustannus
Riitta Pihlajamäki, chef för journalistisk standard och etik, Yle
Merja Ylä-Anttila, prisnämndens ordförande, ansvarig chefredaktör, MTV Nyheter

Prisnämndens medlemmar deltar inte i bedömningen av förslag som inkommit från det egna mediet.

 

Tilläggsuppgifter:
Merja Ylä-Anttila, prisnämndens ordförande
010 300 300, merja.yla-anttila@mtv.fi