alasivut_banneri_2017

Kilpailun ohjeet ja aikataulu

Huippujournalismi voi löytyä sanoma- tai aikakauslehdestä, televisiosta, radiosta tai internetistä. Pääasia on, että journalisti, juttu tai teko on edistänyt hyvää journalismia Suomessa palkinnonjakoa edeltäneen kalenterivuoden aikana.

Vuoden kirjaa (kotimainen teos) voivat ehdottaa vain kustantajat. Vuoden kirja -palkinto myönnetään kotimaiselle teokselle, joka avaa uusia näköaloja, lisää lukijoiden ymmärrystä toisia ihmisiä ja elämän eri ilmiöitä kohtaan sekä auttaa hahmottamaan maailmaa, jossa elämämme. Kilpailu on avoin kaikille kirjallisuuden lajeille ja formaateille. Kustantaja, joka julkaisee vuosittain yli 50 kirjanimikettä, voi lähettää kaksi ehdotusta, muut yhden.

Ehdotuksia voi jättää marraskuun alusta joulukuun loppuun asti. Kustantajat voivat lähettää teoksia kirjakategoriaan joulukuun ensimmäisen täyden viikon loppuun asti.

Ehdotuksia käsitellessään palkintolautakunnan jäsenet eivät osallistu oman mediansa piiristä tulleiden ehdotusten arviointiin.

Lisätietoa kilpailusta

Tuomo Mörä, palkintolautakunnan sihteeri
040 843 1717, tuomo.mora(at)helsinki.fi

Tomi Einonen, palkintolautakunnan puheenjohtaja
010 300 300, tomi.einonen(at)mtv.fi