alasivut_banneri_2017

Stora Journalistpriset 2021

År 2021 var det andra året i följd med pandemin. Även om det i Finland tack vare vaccinerna har vaknat ett hopp om att coronan snart har besegrats och om en återgång till ett något slags normalt tillstånd, är det fortfarande i många länder i Afrika, Latinamerika och Asien en avlägsen dröm att epidemin kuvas.

Pandemin fortsatte att vara en svår utmaning för journalistiken. Behovet av tillförlitlig informationsförmedling och ansvarsfull, kritisk journalistik var kanske större än någonsin. Ju allvarligare en kris är, desto större ansvar har journalistiken och journalisterna.

År 2021 inbegriper också mycket annat än coronan: kommunalvalen, EM i fotboll, de olympiska spelen och de finländska filmernas framgång ute i världen intresserade finländarna. Händelserna i Afghanistan skakade hela världen. Klimatkrisen blev slutgiltigt en permanent del av vår dagliga agenda.

Men journalistik är mycket mer än stora nyhetshändelser. Det är lokala och regionala händelser. Det är nyheter, kultur, underhållning och sport. Det är stora och små historier om människor, deras öden, deras känslor. God journalistik täcker hela livets mångfald.

Sanoma Media Finland har organiseringsansvaret för Stora journalistpriset 2021. Priset delas ut och finansieras av Chefredaktörernas förening och som dess partner finländska medieaktörer: Alma Media, Sanoma Media Finland, MTV, Keskisuomalainen, Otavamedia, A-lehdet, Kaleva, TS-yhtymä, KSF Media och Rundradion.

Jag har äran att vara ordförande för prisnämnden.

Intressant och betydelsefull journalistik bedrivs överallt i Finland, i små och stora redaktioner, för en liten och en något större publik. Publikationsplattformarna varierar från dagstidningar till tidskrifter, från television och radio till digitala medier.

Varje år har till det Stora journalistpriset influtit ett stort antal utmärkta förslag till pristagare, men aldrig för många. Jag hoppas på många fördomsfria, även överraskande förslag. I Finland görs många utmärkta innehåll som förtjänar att bli uppmärksammade och belönade.

Tapio Sadeoja
Prisnämndens ordförande
Chefredaktör emeritus