alasivut_banneri_2017

STORA JOURNALISTPRISET

Stora Journalistpriset har i Finland delats ut sedan år 2001. Priset stöder och främjar god journalistik, och delas ut i fyra priskategorier för betydelsefulla journalistiska gärningar under det gångna året. Alla priser är värda 7500 euro.

Stora Journalistpriset har instiftats av det svenska förlaget Bonnier AB och har i Sverige delats ut sedan 1966. Förutom i Sverige och Finland delas priset också ut i de baltiska länderna och Ryssland.

Såväl dagspressen som tidskrifter, tv, radio eller internet kan ge prov på toppjournalistik. Huvudsaken är att journalisten, inslaget/artikeln eller insatsen har främjat god journalistik i Finland under kalenderåret före prisutdelningen. Årets bok (ett inhemskt verk) kan nomineras endast av förläggare, medan vem som helst kan komma med förslag till de andra kategorierna.

När medlemmarna i prisjuryn behandlar nomineringarna, deltar de inte i bedömningen av bidrag från det medium de själva är verksamma inom.

Prisklasserna

Stora Journalistpriset delas ut i fyra prisklasser:

Årets inslag/artikel

Årets journalistiska insats

Årets bok

Årets journalist

Det är möjligt att nominera samma journalist eller arbetsinsats i flera prisklasser. Journalisten kan få Stora Journalistpriset trots att hen redan fått priset tidigare.

Tilläggsuppgifter om tävlingen

Tuomo Mörä, sekreterare för prisjuryn
040 843 1717, tuomo.mora(at)helsinki.fi

Merja Ylä-Anttila, ordförande för prisjuryn
010 300 300, merja.yla-anttila(at)mtv.fi