alasivut_banneri_2017

Stora Journalistpriset

Vinnarna av Stora Journalistpriset 2019 är utsedda

Stora Journalistpriset har delats ut i Finland sedan 2001. Priset är det viktigaste erkännandet för journalister som årligen delas ut i Finland. Syftet med tävlingen är att stödja och främja god journalistik och stärka de ansvarsfulla finländska mediernas ställning i vårt samhälle.

Priset motiveras av en betydande journalistisk insats under det gångna året.
 

ÅRETS ARTIKEL

Paavo Teittinen och Katri Kallionpää, Helsingin Sanomat (24.11.19): Veijo Baltzars kult

En skickligt byggd artikel om hur en teaterchef missbrukade sin ställning genom att kontrollera, göra närmanden och locka flickor i gymnasieåldern att bo hemma hos honom. Men den berättade också om hur en konstnär som tack vare sin popularitet bland beslutsfattare och minoritetspolitik kunde uppnå en nästan oantastlig ställning i det finländska kulturlivet. Fallet spräckte en bubbla som borde ha spräckts mycket tidigare.

ÅRETS JOURNALISTISKA GÄRNING

Vastalaake.fi

På webbplatsen Vastalaake.fi publiceras artiklar om vetenskap och hälsa som baserar sig på forskning, men som är lätta att förstå. Utgångspunkten är oron för att felaktiga och oklara hälsopåståenden ökar i medierna och i synnerhet i de sociala medierna. Artiklarna på webbplatsen utreder sanningsenligheten hos olika hälsopåståenden som framförts i offentligheten. Artiklarna bekämpar nonsens med fakta. Webbplatsen har blivit mycket populär och man hänvisar ofta till artiklarna också i traditionella medier.

ÅRETS JOURNALISTISKA CHEF

Riina Nevalainen, redaktionschef, Aamulehti
Riina Nevalainen är skicklig på att kombinera mål och ledandet av människor. Hon är rak och berättar vad hon vill. Dessutom anser hon att beröm ger kraft samt skapar en trygg och harmonisk atmosfär. Hon kan på ett exceptionellt skickligt sätt kräva och sporra hela redaktionen att arbeta för gemensamma mål med gott humör och motivation, anser Nevalainens medarbetare på Aamulehti. Riina Nevalainen är en av nyckelpersonerna som under den senaste tiden bidragit till en kraftig ökning av försäljningen av digitala prenumerationer på Aamulehti, tack vare högkvalitativ journalistik.

ÅRETS JOURNALIST

Antti Kuronen, Yle
Antti Kuronen arbetar ofta under mycket krävande förhållanden. År 2019 profilerade han sig särskilt i reportage som gällde flyktinglägret al-Hol i Syrien. Han var den första finländska journalisten som besökte lägret. Tack vare reportagen har finländarna fått förstahandsinformation om de finländska kvinnornas tankar, om antalet barn och förhållandena i lägret. Kuronen har en exceptionellt stor förmåga att snabbt skapa en förtroendefull relation till de intervjuade och få dem att berätta sin historia. Dessutom jobbar han på de båda inhemska språken.

PRISJURYN
 

Marja Aarnipuro, chefredaktör, Apu och Mondo (A-lehdet Oy)

Arno Ahosniemi, ansvarig chefredaktör, Kauppalehti (Alma Media)

Tomi Einonen, ordförande i prisjuryn, ansvarig chefredaktör, MTV Uutiset

Minna Holopainen, ansvarig chefredaktör, STT

Kyösti Karvonen, ansvarig chefredaktör, Kaleva (Kaleva Media)

Susanna Landor, ansvarig chefredaktör, Hufvudstadsbladet (KSF Media)

Pekka Mervola, ansvarig chefredaktör, Keskisuomalainen

Riitta Monto, chefredaktör, Turun Sanomat (TS-Yhtymä)

Tuomo Mörä, sekreterare i prisjuryn, universitetslektor, Helsingfors universitet

Riitta Pihlajamäki, chef, Aktualitetsredaktionen Yle

Reijo Ruokanen, ansvarig chefredaktör, Tekniikan Maailma, TM Rakennusmaailma och Vauhdin Maailma (Otavamedia)

Tapio Sadeoja, chefredaktör emeritus
 

Medlemmarna i prisnämnden deltar inte i bedömningen av förslag som kommit från de egna medierna.
 

Mer information:
 

Tomi Einonen, ordförande i prisjuryn

tfn 010 300 300,