alasivut_banneri_2017

STORA JOURNALISTPRISET

Stora Journalistpriset har i Finland delats ut sedan år 2001. Priset stöder och främjar god journalistik, och delas ut i fyra priskategorier för betydelsefulla journalistiska gärningar under det gångna året. Alla priser är värda 7500 euro.

Stora Journalistpriset har instiftats av det svenska förlaget Bonnier AB och har i Sverige delats ut sedan 1966. Förutom i Sverige och Finland delas priset också ut i de baltiska länderna och Ryssland.

Såväl dagspressen som tidskrifter, tv, radio eller internet kan ge prov på toppjournalistik. Huvudsaken är att journalisten, inslaget/artikeln eller insatsen har främjat god journalistik i Finland under kalenderåret före prisutdelningen. Årets bok (ett inhemskt verk) kan nomineras endast av förläggare, medan vem som helst kan komma med förslag till de andra kategorierna.

När medlemmarna i prisjuryn behandlar nomineringarna, deltar de inte i bedömningen av bidrag från det medium de själva är verksamma inom.

Prisklasserna

Stora Journalistpriset delas ut i fyra prisklasser:

Årets inslag/artikel

Årets journalistiska insats

Årets bok

Årets journalist

Det är möjligt att nominera samma journalist eller arbetsinsats i flera prisklasser. Journalisten kan få Stora Journalistpriset trots att hen redan fått priset tidigare.

Tilläggsuppgifter om tävlingen

Tuomo Mörä, sekreterare för prisjuryn
040 843 1717, tuomo.mora(at)helsinki.fi

Tomi Einonen, ordförande för prisjuryn
010 300 300, tomi.einonen(at)mtv.fi